اخبار :: مسئولیت­ گریزی منتظران و تاخیر در ظهور امام عصر(عج) (1397-12-25)

 میزگرد علمی با عنوان«مسئولیت­ گریزی منتظران و تاخیر در ظهور امام عصر(عج)» به همت انجمن مهدویت اسلامی و پژوهشی و گروه مطالعات اسلامی با همکاری معاونت پژوهش مجتمع آموزشی بنت الهدی(رض) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل، میزگرد علمی با عنوان «مسئولیت­ گریزی منتظران و تاخیر در ظهور امام عصر(عج)» به همت انجمن مهدویت اسلامی و پژوهشی و گروه مطالعات اسلامی با همکاری معاونت پژوهش مجتمع برگزار شد.

استاد این کارگاه سرکار خانم بزرگخو از اساتید مجتمع در ابتدا یکی از چالش ­ها و آسیب­ های جامعه منتظر را، مبحث مسئولیت­ گریزی منتظران در انجام وظایف فردی و اجتماعی آنهاست دانست.

وی در ادامه با توجه به فرمایش امام عصر(عج) (اگر شیعیان ما که خداوند در انجام طاعت موفق بدارد ایشان را، در وفا کردن به عهد ما همدل بودند مبارکی ملاقات ما از آنها به تأخیر نمی ­افتاد) یکی از مصادیق وفای به عهد منتظران را  مسئولیت­ شناسی و مسئولیت ­پذیری آنها بر شمرد.

همچنین در این جلسه به ارکان، شرایط، اهمیت مسئولیت­ پذیری پرداخته شد و دلایل و عوامل مسئولیت­ گریزی در جامعه منتظر از جهت فردی و اجتماعی با کمک مخاطبین مورد واکاوی قرار گرفت.

وی خودخواهی و منفعت­ طلبی، ضعف شخصیتی و ضعف اعتقادی را از مهمترین عوامل فردی در مسئولیت ­گریزی دانست.

 

در خاتمه این میز گرد نیز دلایل اجتماعی در دو بعد مسئولیت گریزی عالمان و اندیشمندان جامعه و مسئولیت­ گریزی کارگزاران و دولتمردان مورد بررسی قرار گرفت.