معرفی دوره ها

معرفي دوره دانش افزایی عطر انتظار
دوره ای که شما در آن شرکت کرده اید ، دوره تکمیلی آموزش معارف مهدویت  عطر انتظار می باشد ، که می تواند شما را با حجم قابل توجهی از معارف مهدویت آشنا کرده و زمنیه انس با امام زمان را برای شما مهدوی یاور عزیز، مهیا نماید ، تا بتوانید با انگیزه مطلوب، نسبت به انجام تکالیف عصر غیبت اقدامات اساسی را انجام دهید.
مزايا شرکت در دوره دانش افزایی عطر انتظار :

دوره عطر انتظار با توجه به مطالب مفید و سودمندی که در آن آمده است می تواند شما را با معارف عمیق تری از مهدویت آشنا کند.

دوره دانش افزایی عطر انتظار با توجه به درخواست فراگیران عزیز فعال شده و ضمن خدمت محسوب نمی شود .

البته برای افرادی که در این دوره شرکت نمایند و دوره را با موفقیت پاس کنند گواهی نامه دانش افزایی برای آنها صادر می گردد  و از طرف مرکز به آدرس آنها ارسال خواهد شد.


معرفی سایر دوره ها