معرفی دوره ها

دوه مستشرقین و مهدویت با هدف آشنایی فراگیران با نظر مستشرقین پیرامون مهدویت است ، این دوره حاوی 22 درس  در این موضوع می باشد . 

لازم به ذکر است که دوره مستشرقین و مهدویت دوره دانش افزایی بوده و مدرکی برای آن صادر نمی شود 

آموزش مجازی مهدویت


معرفی سایر دوره ها