معرفی دوره ها

معرفي دوره رايحه انتظار

با توجه به اهميت و  ضرورت مباحث مهدويت، مركز تخصصي مهدويت با هدف ترويج و گسترش معارف مهدويت در سطح جامعه، با توجه گسترش وسايل ارتباط جمعي و استفاده از شيوه ها نوين آموزشي  در سال 84  اقدام به راه انداري سامانه آموزش مجازي مهدويت نمود ، تا از اين طريق، افرادي كه امكان شركت حضوري در دوره‌هاي عمومي آموزشي مهدويّت را ندارند، آموزش دهد. 

در دوره رايحه انتظار (حکومت مهدوي و وظايف منتظران) فراگير  با مباحث مقدماتي معارف مهديت آشنا مي شود.

مزايا شرکت در اين دوره : 

فراگيراني که اين دوره را با موفقيت به پايان برسانند از طرف مرکز تخصصي مهدويت گواهي نامه اين دوره براي آنها ارسال مي شود.

اهداف دوره :

1.    آشنايي كلي با مباحث مهدويت

2.    ترويج و تعميق فرهنگ صحيح انتظار

3.    تقويت باورهاي مردم و جهت‌دهي صحيح به شور و اشتياق آنان به مهدويت

4.    پاسخگويي به سؤالات و شبهات مهدويت

5.    پيرايش معارف مهدويت از خرافات و تحريف

ويژگي هاي دوره:

-    آسان بودن سيستم آموزشي 

-    عدم نياز به حضور در کلاس ها 

-    عدم محدوديت زماني و مکاني براي شروع دوره

-    استفاده از امکانات جانبي مرکز مجازي مهدويت

-    پرسش و پاسخ انلاين با استاد و برگزاي جلسات رفع اشکال 

-    صدور گواهي ضمن خدمت به مدت 20 ساعت آموزشي

-    استفاده از بهترين اساتيد مرکز تخصصي مهدويت جهت تدريس دوره

-    آزاد بودن مطالعه و نبودن محدويت زماني ( به صورتي که فراگیر مي تواند خود سرعت و کندي مطالعه خود را مديريت نماييد)


معرفی سایر دوره ها