معرفی دوره ها

دوه «منجی در ادیان» با هدف آشنایی فراگیران با مبحث منجی و موعود در ادیان دیگر  است  و در پایان منجی این دوره منجی از نگاه اسلام مورد بحث قرار می گیرد، این دوره حاوی 8 درس  در این موضوع می باشد . 

لازم به ذکر است که دوره «منجی در ادیان» دوره دانش افزایی بوده و مدرکی برای آن صادر نمی شود 

آموزش مجازی مهدویت


معرفی سایر دوره ها