اخبار :: اسامی برندگان مسابقه بزرگ معارف مهدویت (1390-3-5)

چندی پیش مسابقه ای تحت عنوان "مسابقه بزرگ معارف مهدویت" از میان تمامی دانش پژوهانی که  دوره رایحه انتظار را با موفقیت طی کردند؛ برگزار شد...

نتیجه این مسابقه پس از قرعه کشی با حضور جمعی از اساتید، کارمندان و دانش پژوهان مرکز تخصصی مهدویت و در این مکان به شرح زیر می باشد:

ش           نام و نام خانوادگی         نام پدر                  جایزه

1          فرخنده ناصری                 شیرین آقا           كمك هزینه سفر به مكه مكرمه

2          فاطمه معزز                     خالقوردی           كمك هزینه سفر به كربلا معلا

3          سمانه بدلی                                           كمك هزینه سفر به كربلا معلا

4          سكینه شبانی                                        كمك هزینه سفر به كربلا معلا

5          رقیه بختیاری                   نظامعلی            كمك هزینه سفر به مشهد

6          مجتبی فرهادی پور                                   كمك هزینه سفر به مشهد

7          نرگس نویسی                                         كمك هزینه سفر به مشهد

8          سید عباس حسینی ول آغوزی                   ربع سكه بهار آزادی

9          سیده شیما موسوی                                ربع سكه بهار آزادی

10         مژگان صانعی                  محمد رضا           ربع سكه بهار آزادی

11         حامد ابوترابی زارچی        ناصر                  ربع سكه بهار آزادی

12         زینب حسینی                 حاجت                ربع سكه بهار آزادی

13         كریم قاسمی                                          كارت هدیه

14         صدیقه معیری                                          كارت هدیه

15         جعفر دوستی ابوخیلی      رحمت                كارت هدیه

16         صفر تركمان                     شیر علی           كارت هدیه

17         محدیث احمدی                محمد حسن       كارت هدیه

18         طاهره رضایی برزانی                                بسته فرهنگی

19         زهرا كاوسی سیسی                               بسته فرهنگی

20         سید محمد رضا باقریه حق                         بسته فرهنگی

21         مرم حجت                                               بسته فرهنگی

22         مرضیه اسدی                                          بسته فرهنگی

23         فاطمه اسلامی                                       بسته فرهنگی

24         خلیل قاعدی                                           بسته فرهنگی

25         محبوبه اسكندری                                     بسته فرهنگی

26         محمد حسن مهربانی                               بسته فرهنگی

27         سمیه موسوی                                        بسته فرهنگی

28         ابوالفضل مداح                                         بسته فرهنگی

29         سعید یاوری                                            بسته فرهنگی

30         سید محمود حسینی                               بسته فرهنگی

31         محمد هادی قلمی                                   بسته فرهنگی

32         هادی اعتضادی                                        بسته فرهنگی

33         احترام شیری                  فرمان                 بسته فرهنگی

34         سید جواد كاظمی            سید علی          بسته فرهنگی

35         كاظم معزز                      خالقوردی           بسته فرهنگی

36         حسین صابتی                 محمد قربان         بسته فرهنگی

37         فاطمه ثابتی                   سلمان              بسته فرهنگی

38         مهران رستمی گرجائی     محمود               بسته فرهنگی

39         مریم ثابتی                     نصر الله              بسته فرهنگی

40         فاطمه كاشفی                فرمان علی         بسته فرهنگی

41         محمد جواد رستمی         احمد                 بسته فرهنگی

42         محترم شیری                  مختار                 بسته فرهنگی

43         عبدالحسین حقیقی         محمد                بسته فرهنگی

44         حمیده لك                      خداكرم               بسته فرهنگی

45         میترا تركمن                     اسماعیل            بسته فرهنگی

46         سیده بی بی طیبه رضوانی خراسانی         سید مهدی         بسته فرهنگی

47         علی عامر                       اسماعیل            بسته فرهنگی

48         رضیه جابری                    كریم                  بسته فرهنگی

49         حمید آدمی                     محمد                بسته فرهنگی

50         اصغر آذری                       غلامحسین         بسته فرهنگی

51         اكرم آمره                        رحمان               بسته فرهنگی

52         رضا عبدی                       ماشاءالله            بسته فرهنگی

53         پرستوی رفیعی شمس آبادی         غلامرضا             بسته فرهنگی

54         مریم مریانجی                 محمد علی         بسته فرهنگی

55         لیلا مظاهری                   محسن              بسته فرهنگی

56         الهه عطایی درخشش      فرزند علی          بسته فرهنگی

57         مهناز احمدی                   محمد حسن       بسته فرهنگی