اخبار :: انعقاد تفاهم نامه آموزشی مرکز تخصصی مهدویت حوزه علیمه قم و وزارت آموزش و پروش (1392-4-22)

مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم با توجه به رسالتی که دارد ، در راستایی نشر و تعمیق معارف مهدویت با وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه آموزشی و فرهنگی امضاء کرد.

مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم با توجه به رسالتی که دارد ، در راستایی نشر و تعمیق معارف مهدویت با وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه آموزشی و فرهنگی امضاء کرد.
این تفاهم نامه با هدف برگزاری دوره های آموزشی معرفت افزایی ویژه فرهنگیان جهت تعمیق معرفت و انس بیشتر با امام زمان (عج) منعقد شده است.
لازم به ذکر است که در ابتدای کار مقرر گردید دوره ضمن خدمت «حکومت مهدوی و وظایف منتظران » که به تایید معاونت توسعه و منابع انسانی رئیس جمهور و مرکز آموزش مدیریت دولتی رسیده است به صورت مجازی برای فرهنگیان سراسر کشور برگزار شود.
اخبار تکمیلی ارسال خواهد شد/