اخبار :: دورهای ضمن خدمت کارکنان دولت در سال 1400 (1400-2-10)

دوره های ضمن خدمت ستاد اقامه نماز و مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم تا پایان سال 1400 ادامه دارد

لازم به ذکر است با توجه به درخواست تعداد زیادی از فراگیران دوره های ضمن خدمت بخصوص کارکنان دولت و فرهنگیان و موافقت مرکز تخصصی مهدویت و ستاد اقامه نماز دوره های ضمن خدمت حکومت مهدوی ، آداب و  اسرار نماز ، تفسیر آیات برگزیده تا پایان 15 اسفند ماه 1400 تمدید شد.